Beowulf Mining 100% på en månad

Beowulf mining står i skrivande stund i 80 öre per aktie, exakt 100% uppåt sedan en månad tillbaks då den låg i 40 öre. Beowulf Mining är mitt absolut största aktieinnehav så min portfölj har fått en rejäl skjuts uppåt. Mitt inköpspris är 44 öre per aktie. Det otroliga är att bolaget enligt mig, (och många andra), fortfarande är väldigt undervärderat. Jag räknar med att en ökning på flera tusen procent på några års sikt är fullt möjlig.

Beowulf mining har nu JORC klassificerad järnmalm på 140Mt, detta i fyndigheten Ruoutevare, där de räknar med att kunna utöka mängden JORCat järnmalm till 200-250Mt efter ytterligare borrningar.
De håller just nu på att borra i deras andra fyndighet, Kallak, där de nu räknar med att det finns upp mot 300Mt, detta efter att de införskaffat ytterligare licenser för prospektering i direkt anslutning till deras tidigare. SGU borrade i området på 70 talet, och kom då fram till 116Mt, då på ett djup ner till 100m. Nu har man upptäckt att järnmalmen sträcker sig ner till ett djup på 150m, kanske ännu djupare.
De räknar alltså att de har upp mot 500Mt järnmalm totalt.

Beowulf Mining brukar själva jämföra sig med Northland Resources.
Northland Resources – börsvärde: ca 2 miljarder SEK
Beowulf Mining – börsvärde: ca 115 miljoner SEK

Northland Resources – järnmalm: 334 Mt (varierar med vilken cut-off man räknar med) med järnhalt 26%-40%
Beowulf Mining – järnmalm: 500 Mt med järnhalt 39%

Ska även noteras att Beoulf Mining använder en mycket konservativare cut-off grade på 30%, jämfört med Northland Resources som går så långt ner som 15%

Jag planerar att skriva en mer ingående analys vid ett senare tillfälle.