Hur stor är Kallak South?

Sedan 3D-modellen av kallak north- och south uppmärksammades på diverse internetforum för någon månad sedan har det diskuterats ganska livligt hur stor kallak south kan vara. Jag gjorde då en kopia av 3D-modellen för att få en någorlunda uppfattning om hur stor den kan vara. Min uppfattning är att kallak south är ca 4-7 gånger så stor, små förändringar av kallak north ändrar storleksförhållandet ganska mycket. Sen ser ju kallak north ut som två små delar i modellen i figur 1, men jag tror nu faktiskt att den sydligaste av dessa är den norra delen av kallak south, se figur 2. Vad storleksförhållandet syftar på är ju dessutom det i originalet av 3d-modellen, och inte nödvändigtvis det i verkligheten. Om vi då säger att south är 4 gånger så stor som north, hur stor ska vi räkna med att north är i modellen? Senaste estimaten visar på att kallak north är 175 Mt+ @ ca 30% Fe. Men detta är ju efter att man märkt att kallak north är större både i djup och längd än vad man tidigare räknat med, en storlek som antagligen inte representeras i modellen. Tidigare har SGU haft ett estimat om 88-92Mt och Beowulf Mining hade ett mål på 120 Mt, båda dessa @ 35-42% Fe. Av detta tycker jag att man i 3D-modellen bör utgå från att kallak north är ca 100Mt. Så jag räknar med att kallak south är minst 4 gånger så stor, alltså minst 400Mt. Det finns de som räknar med 600Mt, andra med 900Mt, men att ha för höga förväntningar som inte uppfylls leder lätt till besvikelse, och möjligt en fallande aktiekurs.


figur 1.

figur 2.