Beowulf Mining, vad händer?

Det har hänt ganska mycket i och omkring Beowulf Mining sedan mitt senaste inlägg. Jag har i detta inlägg tänkt skriva om det mesta som hänt och lite till, så detta inlägg kommer bli ganska långt.

Till att börja med så fick vi i ett PM 23 december 2010 ett väldigt preliminärt resultat från de 10 första borrhålen av totalt 32 från Kallak South. Resultatet konfirmerade att Kallak South ser ut att innehålla minst 400Mt järnmalm (på pricken vad jag spekulerade om i mitt förra inlägg) med en grad liknande den för Kallak North. Detta är baserat på en sorts ”magnetismscanning” av borrkärnorna på plats. Vad som ska noteras är att det är den norra delen av Kallak South som borrats, en del som ser lite ”klenare” ut än resten. Detta tyder på att det finns mer än 400Mt där. Värt att notera är att Kallak Norths estimat även det steg när borrningen var helt klar. Efter detta resultat flög aktiekursen upp rejält och toppade runt 6 kr, sedan följde den vanliga långsamt sjunkande aktiekursen i ca en månad i väntan på mer nyheter.

Därefter gick kursen upp och toppade på ca 8kr den 1 mars. Tror man på teknisk analys kan man se att kursen först var nära botten och sedan gick upp till toppen av en trendkanal (och att det är därför den nu sjunkit ner till botten av kanalen igen). Men om man istället ser till det mer fundamentala så är det så att bolaget skrev såhär i ett PM 3 februari i år: ”Analysresultatet för de första 10 av totalt 32 planerade borrhålen om 951 meter, förväntas erhållas i slutet av februari 2011.” Kursen steg alltså förmodligen på förväntningar av detta resultat, och sedan när det inte infriades på utlovad tid så har otåliga investerare sålt av, dessutom har vi kriser i Libyen och Japan som inte har gjort saken bättre. På forumen undrar folk varför inga nyheter kommer, och inga PM om förseningar har heller kommit, jag kan förstå varför en del blir oroliga. Varför det inte har kommit finns nog en logisk förklaring till. Förseningar från labb är ganska vanligt, det fick vi även erfara när det gäller Kallak North. Notera även att detta citat som alla har baserat sina förhoppningar om nyheter på inte tydligt säger att det ska komma något PM i slutet av februari. Man skulle kunna tolka det som att analysresultatet ska erhållas… ja från labbet i Australien, till Beowulf Mining, inte att ett PM ska släppas då. Det kan även vara så att företaget nu väntar med att släppa ett PM tills alla resultat har mottagits.

Continue reading